Fellesskap som utgangspunkt

Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev- med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe- og klasseromsfellesskap. Steinerskolen er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng.


Hånden og fotens aktiviteter

I løpet av det første skoleåret arbeider elevene med ulike materialer som ull, tre, voks, voksfarger, leire, papir og maling. Gjennom å skape vakre og nyttige gjenstander øver de finmotorikken samtidig som sansene stimuleres.


Næring til fantasi og kreativitet

Rim, regler, ringleker, dikt og sanger utgjør en viktig del av dagens undervisning. Elevene lærer koordinasjon, oppmerksomhet og memorering i tillegg til at språket pleies og at de får sosial trening gjennom samhandling. Eventyr og fortellinger gir næring til fantasi og kreativitet.


Vi er “gjester” i naturen

Naturen er vår beste læreplass. Under de ukentlige turene lærer elevene å bruke naturen ved å vise respekt for alt levende rundt oss. Gjennom varierte opplevelser og observasjoner vekkes både nysgjerrighet og vitebegjær.


"Uten mat og drikke, duger helten ikke”

Hver dag servere vi økologisk skolemat til alle skolens elever og lærere. Vi spiser sammen på kjøkkenet. 1. klasse har kjøkkentjeneste og lager mat hver dag. Annenhver dag serverer de sin egen mat til småskolen.


Bli kjent med flere språk

Ved vår skole får 1. klasse språkopplæring i tysk og engelsk gjennom sang, lek, dikt, skuespill og samtale. 1. klasse og 2. klasse er sammenslått og de minste følger derfor noe av undervisningen til de eldste.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern