Fortelling og fortellerstoff
Fortelling som undervisningsmetode står sentralt i Steinerskolen. Fra og og med første skoledag innbefatter undervisningen en fortellerstund. Det som blir fortalt - fortellerstoffet - er knyttet opp mot det faglige formidlingsarbeidet som læreren gjør. I stedet for å lese fra en lærebok, så vil lærerne fortelle stoffet til eleven.

Læreren må selvsagt på forhånd ha bearbeidet undervisningsstoffet grundig, og har også en spesiell utfordring i å forme og variere sin muntlige fremstilling slik at den kan stå som eksempel på fortellerkunst.

Hovedfag og periodefag
Skoledagen begynner alltid med en dobbelttime. Denne timen kalles hovedfag. Hovedfag innledes som regel med musikalske, språklige eller rytmiske øvelser, alt etter barnets alder. Klassen synger, spiller, leker eller dramatiserer. Det velges gjerne stoff som tematisk er knyttet til timens innhold eller til årstidene.
Les mer...

Arbeidsbøker
I Steinerskolen bruker man lite ferdigtrykte lærebøker, særlig i barneskolen. Elevene lager i stor grad sine egne arbeidsbøker ved å bearbeide skriftlig og kunstnerisk det stoffet som læreren har fortalt. Boken skal altså bestå av både tekster og illustrasjoner.

Arbeidsboken har ikke som mål å være et nøytralt bilde av undervisningens innhold, men skal gjenspeile elevens egne opplevelser og fremstå med et personlig uttrykk.

Hvert fag og klassetrinn gir nye muligheter for hvordan arbeidsboken kan brukes, ved bl.a.ulike tegneteknikker, utforming av tekster og innføring av forskjellige skrive- og tegneredskaper. Det blir lagt vekt på at papiret er av god kvalitet og egner seg både til skriving og tegning.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern