Barnetrinnet

Steinerskolen i Ålesund er en fådelt skole, og sammensetningen av de forskjellige klassetrinnene kan variere noe fra år til år. Klasselæreren som elevene får i 1. klasse følger klassen i flere år, og underviser klassen om morgenen fra kl. 08.30 – 10.20. Denne økten kaller vi hovedfag; klassen fordyper seg i et fag i en periode på 3 til 4 uker. I hovedfag er fortelling, kunstnerisk og praktisk arbeid integrert i skolearbeidet. Etter hovedfag følger fagtimer.  

På barnetrinnet begynner undervisningen med kunstneriske og praktiske gjøremål. Vi hopper, klapper og teller før vi regner. Vi maler og tegner bokstaver før vi leser og skriver. Vi spikker, strikker, syr og hamrer for å forstå.

I undervisningen legger vi til rette for en vei fra erfaring til forståelse. Vi forsøker å imøtekomme elevenes lærelyst og virketrang, å gi utfordringer for alle i klassen og skape tilhørighet og trygghet for hvert enkelt barn.

Elevene har to fremmedspråk - engelsk og tysk - fra 1. klasse. Vi legger vekt på en musisk tilnærming til språkene gjennom sang og bevegelse, dramatisering og dikt. 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern