Eurytmi
Eurytmi er et bevegelsesfag. Elevene får bevege seg til levende pianomusikk og til det levende ord. På den måten oppøves lydhørheten for de indre kvaliteter i musikk og språk, gjennom toner, klang og rytmer. Opplevelsen omformes til bevegelser etter bestemte mønster.

Koordinering av egne bevegelser og bevegelser i forhold til de andre elevene er en viktig del av eurytmien. Det bidrar til å øke kroppsbevissthet og sosial bevissthet. I småklassene har eurytmien preg av organiert lek. På mellom- og ungdomstrinn er det gjentagelsene og øvingen av eurytmiens grunnelementer som preger timen. I 10.klasse vil det kunstrneriske i faget komme mer frem.

Drama

Drama er en av undervisningsmetodene ved skolen. Det inngår enten som et integrert fag eller som egne fagtimer med dramalærer. Det jobbes med drama på ulike klassetrinn, og det settes opp alt fra enkle dramatiseringer til klassiske teaterstykker av bl.a.Tolstoi og Shakespeare.

Musikk og instrumentundervisning

På forskjellige klassetrinn er det obligatorisk undervisning i pentatonfløyte, bokkfkøyte, fiolin og gitar.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern