Foreldrene har en sentral plass i Steinerskolens liv. Alle som har barn i skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Rådet skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at foreldre og elever tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet organiseres med: Årsmøte, Medlemsmøte og Arbeidsutvalget (FAU). Foreldre deltar også i skolens styre, og i enkelte av skolens komiteer.
En viktig del av foreldrerådets oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader.

Julemarked, 17.mai kafe og Åpen skole er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale tilstelninger som er svært miljøskapende, med sang, musikk, drama, fremvisning av elevarbeid, kafe og salg av markedsvarer.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern