FRITIDSHJEMMET (SFO)
Fritidshjemmets tilbud skal gi barna omsorg og tilsyn. Skolen har lange undervisningsdager, så på fritidshjemmet er det først og fremst fri lek som står i sentrum. Hver dag spiser vi et felles måltid. Barna er med på å ordne maten, dekke bord og rydde etter måltidet. Aktivitetene på fritidshjemmet er knyttet til naturen og årstidene.

KLÆR OG SKO
Vi er mye ute så det er viktig at barna har klær og sko etter værforbehold.

SØKNAD
Søknadsfristen er 31. mai for kommende skoleår. Endringer om innvilget plass/ tid skal skje skriftlig til kontoret.
Oppsigelsert av plass skal skje skriftlig til kontoret med to måneders varsel fra den 1. i påfølgende måned.

Fritidshjemmet er primært et tilbud til barn i 1.- 4. klasse.

ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Fulltid:

Fra kl. 07.45 frem til skolestart og fra skoleslutt til kl. 16.30

Kr. 1995 pr. mnd.

Korttidsplass 1:

Fra kl. 07.45 frem til skolestart pg fra skoleslutt til kl. 15.15

Kr. 1410 pr. mnd.

Korttidsplass 2:

Fra kl. 07.45 frem til skolestart og fra skoleslutt til kl. 16.30, 3 dager i uka.

Kr. 1410 pr. mnd.


Fritidshjemmet følger skoleruta, men er åpen for å holde åpent hele juni og august. Det må være minimum 5 påmeldte. Påmeldingen er bindende.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern