Evaluering, årsbrev og vitnemål

Steinerskolen er en karakterfri skole. I stedet for karakterer brukes ulike former for evaluering.

Ved hvert skoleårs avslutning gis det en skriftlig evaluering av elevens innsats og læring. I tillegg inneholder den gjerne en oversikt av det fagstoffet som har vært gjennomgått i løpet av skoleåret. Dette årsbrevet rettes de første skoleårene til de foresatte, men etter hvert blir teksten skrevet til eleven selv.

Det tilstrebes også jevnlig kontakt mellom lærer og foresatte/elever ved for eksempel foreldremøter, kontaktmøter, ukeplaner og skriftelige tilbakemeldinger i arbeidsbøker.

Ved utgangen av 10.klasse utformes vitnemålet slik at det kan brukes som grunnlag for opptak til videregående skole.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern