Høsten 1987 ble Steinerskolen i Ålesund etablert på Gamle Åse skole. Takket være iherdige, viljesterke og dyktige foreldre og lærere kunne Ålesund endelig tilby en alternativ pedagogikk tuftet på et idealistisk grunnlag.  Det er vi stolt av. Etter fem år med barneskole på Gamle Åse skole vokste vi oss ut av bygningen og vi flyttet videre.

I 1992 startet vi opp med barne- og ungdomsskole på  Nørvøy skole.

Våren 2015 var vår tid på Nørvøy skole over og Steinerskolen i Ålesund flyttet til Ratvikåsen. I løpet av tre måneder fikk vi satt opp et modulbygg som rommer 1.- 10. klasse. En solid foreldregruppe, viljesterke lærere, hjelpsomme venner av skolen og et oppspart husfond gjorde dette mulig.

Steinerskolen i Ålesund er en del av et pedagogisk alternativ som etter hvert har etablert seg i store deler av verden. Det finnes nå over 1000 steinerskoler i verden, hvorav 32 i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolenes læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis.

Etter 10. klasse ved vår skole kan elevene fortsette på Steinerskoler som har videregående trinn i andre fylker, eller de kan gå over i videregående skoler i egen kommune/ fylke.

Du kan lese mer om læreplanen på Steinerskoleforbundets nettsider:

http://www.steinerskole.no/?p=471

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern