Årsrytmen er en av grunnpilarene i steinerpedagogikken.

En stor del av fagstoffet og det kunstnersiske arbeidet har sitt utspring her. De forskjellige skiftningene i årstidene blir også særlig markert gjennom årstidsfestene. Da samles alle elevene ved skolen til en felles markering med fortelling, sang og dramatisering.

Årstidsfestene inngår som en viktig del av skolens tradisjonm og gjentas hvert år.

Noen eksempler fra høstsemesteret:
St.Mikaelsfest, Høstfest, Lanternefest, Adventspiral, Lucia og felles juleavslutning.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern