Skolemat- sunne valg på barnas vegne
Steinerskolen i Ålesund har sunn mat i fokus. Det begynte med et initiativ der noen foreldre og lærere lagde et varmt måltid en gang i uken. Ordningen ble etter hvert utvidet til flere dager og en iherdig dugnadsinnsats gjorde måltidene mulig. Skolen så fort hvordan felles måltider hadde ringvirkninger i det sosiale og ønsket å utvide tilbudet. Foreldrene ved skolen var meget positive og ved hjelp av midler fra foreldreforeningen og et matbidrag på 100 kr for hvert barn i måneden, har skolen ansatt en husmor som forbereder et varmt, økologisk måltid hver dag.

Vi vil være bæredyktige og forbilledlige på dette området. God, sunn, ren og næringsrik mat er på mange måter en fanesak for oss og står i tråd med steinerpedagogikken. De aller fleste synes dette er et fantastisk flott tilbud. Det er deilig å slippe å smøre matpakke hver dag og noen sosiale forskjeller viskes ut.

Måltidene foregår i skolens store kjøkken. Husmor handler inn råvarene, mens førsteklassingene hjelper til med matlagingen. Ordenselevene fra klassene dekker på og av bordene og ungdomsskoleelevene tar oppvasken. Lærerne hjelper til der det trengs. Dette skaper et fellesskap rundt måltidet og påvirker det sosiale miljøet på en god måte. Det er hyggelig og hjemmekoselig på kjøkkenet. Elever og lærere sitter sammen og kan prate om hverdagslige ting. Dette er med på å skape gode relasjoner elever imellom og mellom elever og lærere.

Tilbakemeldingen fra elevene har vært positiv. Skolen forsøker å servere variert mat som ofte er ulik den maten elevene får hjemme. Slik får elevene utvide smaksregisteret og bli kjent med nye råvarer og tilberedningsmetoder. Maten er også tilpasset allergier og kan spises av alle. Selv om alle ikke kan like alt, har det oppstått en god kultur der alle smaker på dagens rett. Faller det ikke i smak, trenger man ikke gjøre et stort nummer ut av det med stygge ord eller fakter, man spiser heller litt mer frukt denne dagen.

Oppdragelsen ligger i fellesskapet. Fellesskapet krever mer enn ett individ og etterligningen av det sosiale fellesskapet skjer kun der hvor dette forekommer. Har elevene ingen rollemodeller har de færre muligheter til å kunne utvikle sosial kompetanse. Skolematen med dets måltid er et uunnværlig arbeidsfelt! Derfor spiser vi alle sammen på skolens kjøkken. Hver dag!

Steinerskolen i Ålesund er et foregangseksempel på hvordan en bevisst holdning til elevenes helhetlige læringsmiljø, ikke kun det faglige, bidrar til et godt sosialt miljø og en grønn skolehverdag for elever og lærere.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern